İletken Ne Demek?

with Yorum yapılmamış

Elektronik madde yapımında son derece önemli olan iletkenlik, maddenin elektrik akımının iyi iletmesine bağlıdır. Bir maddenin iletkenliği atomunun en dış yörüngesindeki elektronlara ilgilidir. En dış yörüngedeki elektronlar atomun çekirdeğine daha zayıf bağlarla bağlıdır. Dolayısıyla dışarıdan uygulanacak etkiyle atomdan ayrılabilirler. Elektronlar elektrik yükü taşırlar. Bu sayede madde içerisinde kolay hareket etmeleri elektrik iletkenliğini arttırır.

İletken Maddeler Hangileridir

İletken maddeler genel olarak son yörüngesinde 1, 2 ve 3 elektron bulunduran maddelerdir. Bunlar periyodik tablonun sol tarafında bulunurlar. İletken maddeler katı, sıvı ve gaz halinde bulunabilirler. Gümüş, altın, bakır, demir gibi maddeler iletken maddelere örnek olarak verilebilir. Genel olarak metaller iyi iletkendir de denilebilir. Altın ve gümüş iyi iletken olmalarına karşın pahalı olduğu için elektrik tesisatlarında kullanılmaz. Daha çok bakır elektrik teli olarak tercih edilmektedir.

İletken Maddelerin Özellikleri

İletken maddelerin en belirgin özelliği elektriği kolay iletmeleridir. Bununla birlikte değerlik elektron sayısı dörtten azdır, kolay elektron vermeye yatkındırlar, bileşiklerinde genellikle iyonik bağ oluştururlar, renkleri parlaktır, tel ve levha haline getirilebilirler.

Yarı İletken Ne Demek

Belli bir değere kadar elektriği iletip daha sonra direnç gösteren maddeler de vardır. Bunlara ise yarı iletken maddeler denir. Yarı iletkenlere ise silisyum ve germanyum örnek olarak verilebilir. Yarı iletkenler kristal yapıdadırlar. İletken özellikleri yalıtkan ve iletken madde arasındadır. İletken özellikleri geçicidir.

Bir Cevap Yazın